نمایشگر آنالوگ

نمایشگر خطکش اهمی یا آنالوگ برای کاربرد های متنوعی تولید میشود. که یکی از کاربرد های آن اتصال خط کش آنالوگ به این نمایشگر است. نمایشگر آنالوگ در مدل های با ورودی و خروجی های متوع تولید، و در فروشگاه کانون ابزار موجود است.

نمایشگر هایی که حرف P در نام آنها آمده است، مناسب سنسور هایی است که خروجی اهمی یا همان پتانسیومتری دارند. و نمایشگر هایی که حرف A در نام آن ها آمده است، مناسب سنسور هایی است که خروجی جریانی (4 تا 20 میلی آمپر) دارند. و نمایشگر هایی که حرف V در نام آن ها آمده است، مناسب سنسور هایی است که خروجی آن ها ولتاژی (0 تا 10 ولت) است.

البته نمایشگر های با خروجی های دیگر مانند 3.33mV/V و یا 2mV/V و... نیز موجود است. جهت خرید و مشاوره میتوانید با شماره تلفن 02166393900 و یا 09121473023 تماس بگیرید.

نمایشگر خط کش آنالوگ

محصولات

نمایشگر دیجیتال EPA100 P 220V

نمایشگر EPA100-A (4-20 mA)

نمایشگر دیجیتال EPA100 V 220V

نمایشگر آنالوگ EPA100 P ( تغذیه 24 ولت )

نمایشگر دیجیتال EPA100 A ( تغذیه 24 ولت ‌)

نمایشگر آنالوگ epa100 با خروجی USB

نمایشگر آنالوگ epa100 با خروجی RS232

نمایشگر آنالوگ epa100 با خروجی RS485

نمایشگر EPA100 L ( ورودی 2mV/V )

نمایشگر دیجیتال EPA100 M (3.33mV/V)

نمایشگر آنالوگ EPA100 A با خروجی RS485

نمایشگر آنالوگ EPA100 A با خروجی RS232

نمایشگر EPA100 V ( ورودی و خروجی 0 تا 10 ولت )

نمایشگر ولتاژی EPA100 V ( ورودی ولتاژ و خروجی 4 تا 20 میلی آمپر )

نمایشگر آنالوگ EPA200 P

نمایشگر EPA200-A (4-20 mA )

نمایشگر EPA200 V با ورودی ولتاژی

نمایشگر EPA200 A (با تغذیه 24 ولت)

نمایشگر آنالوگ EPA200 A با خروجی RS232

نمایشگر آنالوگ EPA200 A با خروجی RS458

نمایشگر دیجیتال EPA200 M (3.33mV)

نمایشگر آنالوگ EPA200 P S2 ( RS485 )

نمایشگر EPA200 A TR1

نمایشگر آنالوگ EPA200 L ( 2mV/V )

نمایشگر آنالوگ EPA200 P S1 با خروجی RS232

نمایشگر EPA200 A PT1 ( PT100 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 A ( با خروجی RS232 و 4-20 mA )

نمایشگر جریانی EPA200 A ( خروجی و ورودی 4 تا 20 میلی آمپر ‌)

نمایشگر دیجیتال EPA200 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA )

نمایشگر EPA200 L ( ورودی 2mV/V )

نمایشگر دیجیتال EPA200 L 2mV/V ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT1000 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 L 2mV/V ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی THERMOCOUPLE )

نمایشگر دیجیتال EPA200 P ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT100 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 P ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT1000 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 P ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی THERMOCOUPLE )

نمایشگر دیجیتال EPA200 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی THERMOCOUPLE )

نمایشگر دیجیتال EPA200 L 2mV/V ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT100 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT1000 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT100 )

نمایشگر دیجیتال EPA300 P 220V

نمایشگر EPA300 A 220V با ورودی جریانی

نمایشگر EPA300 V

نمایشگر آنالوگ EPA300 A ( تغذیه 24 ولت )

نمایشگر آنالوگ EPA300 با خروجی RS232

نمایشگر آنالوگ EPA300 A S2 (RS485)

نمایشگر آنالوگ EPA300 P S2 با خروجی RS485

نمایشگر دیجیتال EPA300 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و ورودی Tare جهت صفر کردن اعداد)

نمایشگر دیجیتال EPA300 A ( با خروجی RS232 و 4-20 mA )

نمایشگر دیجیتال EPA300 A ( با خروجی rs232 و 4-20 mA )

نمایشگر دیجیتال EPA300 A تغذیه 24 ولت ( با خروجی RS485 و 4-20 mA )

 نمایشگر دیجیتال EPA300 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA )

نمایشگر آنالوگ EPA300 A S1 با خروجی RS232

نمایشگر جریانی EPA300 A ( تغذیه 24 ولت و خروجی 4 تا 20 میلی آمپر ‌)

نمایشگر دیجیتال EPA300 P ( با خروجی RS232 و 4-20 mA )

نمایشگر پتانسیومتری EPA300 ( خروجی RS232 و 4-20mA )

نمایشگر پتانسیومتریEPA300 ( خروجی RS485 و 4-20mA )

نمایشگر بین راهی 4 تا 20 میلی آمپر S35

موجودی

نمایشگر بین راهی 4 تا 20 میلی آمپر

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALP94-4 Relay

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALP44-V

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALP44

نمایشگر ALP77-V ( صفر تا ده ولت )

نمایشگر دیجیتال ALP94 دارای خروجی RS232

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALP77-A

نمایشگرALP77-P ( اهمی )