خرید خط کش اهمی

جهت خرید خط کش اهمی ( خط کش آنالوگ ) و اطلاع از قیمت خط کش اهمی و مشاوره با شماره تلفن 02166393900 و یا 09121473023 تماس بگیرید.


نام خط کش || ویژگی ها نوع خروجی طول های قابل ارائه
خط کش آنالوگ LTP A جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر ) 5 سانت تا 100 سانتیمتر
خط کش آنالوگ LTP P اهمی ( پتانسیومتر ) 5 سانت تا 100 سانتیمتر
خط کش آنالوگ LFM P  اهمی ( پتانسیومتر )  1 سانت تا 30 سانتیمتر 
خط کش آنالوگ LFM A جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر )  1 سانت تا 30 سانتیمتر  
 خط کش آنالوگ LF P اهمی ( پتانسیومتر )  1 سانت تا 30 سانتیمتر  
خط کش آنالوگ LF A جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر ) 1 سانت تا 30 سانتیمتر
خط کش آنالوگ LTC P  اهمی ( پتانسیومتر ) 5 سانت تا 100 سانت 
خط کش آنالوگ LTC A جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر ) 5 سانت تا 100 سانت  
خط کش آنالوگ LTR P   اهمی ( پتانسیومتر ) 1 سانت تا 30 سانتیمتر 
خط کش آنالوگ LTR A جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر )  1 سانت تا 30 سانتیمتر 
 خط کش آنالوگ LTM P اهمی ( پتانسیومتر ) 5 سانت تا 100 سانت   
خط کش آنالوگ LTM A جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر )  5 سانت تا 100 سانت  
  خط کش آنالوگ LTM V ولتاژی 0 تا 10 ولت 5 سانت تا 100 سانت
خط کش آنالوگ LT P  اهمی ( پتانسیومتر ) 1 سانت تا 30 سانتیمتر 
خط کش آنالوگ LT A جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر ) 1 سانت تا 30 سانتیمتر 
 خط کش آنالوگ LTK P اهمی ( پتانسیومتر )   5 سانت تا 100 سانت 
خط کش آنالوگ LTK A جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر )  5 سانت تا 100 سانت  
 خط کش آنالوگ LFR P اهمی ( پتانسیومتر )  1 سانت تا 15 سانت 
 خط کش آنالوگ LFR A  جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر ) 1 سانت تا 15 سانت  

 

خرید خطکش اهمی | خط کش آنالوگ

خط کش آنالوگ یا خط کش اهمی یک سنسور اندازه گیری است که میتواند میزان جا به جایی را با خروجی آنالوگ به ما بدهد.

جهت خرید و اطلاع از قیمت خط کش اهمی با شماره تلفن 66393900-021 و یا 09121473023 تماس بگیرید.

خط کش اهمی در مدل ها و سایز های گوناگونی تولید شده که خیلی از آن ها در فروشگاه کانون ابزار موجود است. خط کش های اهمی برای کاربرد های گوناگونی تولید شده است و به همین دلیل تنوع زیادی هم دارند.

سیگنال خروجی از خط کش های آنالوگ یا به صورت اهمی ( پتانسیومتر ) و یا جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر ) و یا ولتاژی ( 0 تا 10 ولت ) است. خط کش هایی که حرف P در نام آن ها آمده است به معنی خط کش با خروجی اهم یا همان پتانسیومتر است و  آن هایی که حرف A آمده به معنی خط کش با خروجی جریانی ( 4 تا 20 میلی آمپر ) و آن هایی که در نامشان حرف V آمده به معنی خط کش با خروجی ولتاژی ( 0 تا 10 ولت ) است.

میتوانید این خط کش ها را به نمایشگر های آنالوگ نیز متصل کنید. التبه باید توجه داشته باشید که ورودی نمایشگر با خروجی خط کش شما یکی باشد. برای مثال اگر خروجی خط کشی که خریداری کرده اید جریانی است ، ورودی نمایشگر نیز باید جریانی باشد.

شرکت آتک سنسور ترکیه ، خط کش های متنوعی را برای کاربرد های مختلف تولید کرده است.

خط کش آنالوگ LTP

 خط کش آنالوگ LTP

 

خط کش آنالوگ LFM P

خط کش آنالوگ LFM P 

 

خط کش آنالوگ LF

خط کش آنالوگ LF 

خط کش آنالوگ LTC

خط کش آنالوگ LTC

 

خط کش آنالوگ LTR

خط کش آنالوگ LTR

 

خط کش آنالوگ LTM

خط کش آنالوگ LTM

 

خط کش آنالوگ LT 

خط کش آنالوگ LT

 

 خط کش آنالوگ LTK

خط کش آنالوگ LTR

 

خط کش آنالوگ LFR

خط کش آنالوگ lfr