جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر هالو شفت بدنه 100 میلیمتر

در این مجموعه تمامی روتاری انکودر های نوری که قطر بدنه آن ها 100 میلیمتر میباشد قرار دارد.

روتاری انکودر هالو شفت 100 میلیمتر

تمام روتاری انکودر های این مجموعه ، هالو شفت بوده ( سوراخ دار ) و بدنه آن 100 میلیمتر میباشد.

روتاری انکودر سوراخ دار قطر 100 میلیمتر

این روتاری انکودر ها ساخت شرکت آتک سنسور ترکیه میباشد. این روتاری انکودر ها از نوع نوری بوده و قطر بدنه آن 100 میلیمتر میباشد. این سری از روتاری انکودر های ، یعنی ARC H 100 در رزولیشن 1024 پالس و قطر سوراخ 30 ، 32 ، 38 ، 40 ، 42 میلیمتر تولید شده است که بسیاری از این روتاری انکودر ها در فروشگاه کانون ابزار موجود میباشد.

 روتاری انکودر ARC H100