شرکت آتک سنسور ترکیه نمایشگر های متنوعی برای کاربردهای گوناگون تولید می نماید .نمایشگر های دیجیتال دو محور و سه محور و چهار محور در مدلهای ADR10-2 , ADR10-3 , ADR10-4 ,ADR50-2 , ADR50-3 , ADR50-4 , ADR10-3-E مناسب اتصال به خط کش دیجیتال LINEAR ENCODER است و نمایشگر های کوچک ALC94 , ALC77 مناسب اتصال به خط کش دیجیتال و روتاری انکودر ها است. و نمایشگر های EPA100 ،EPA200 ، EPA300 مناسب اندازه گیری کمیت های آنالوگ ( پتانسیومتری یا اهم ، جریان 4 تا 20 میلی آمپر ، ولتاژ 0 تا 10 ولت ، 3.33mV و 2mV/V ) است.