دسته بندی محصولات

خط کش دیجیتال

خط کش های دیجیتال موجود از طول ۱۰ تا ۵۰ متر و در رزولوشن های گوناگون

مشاهده محصولات

خط کش اهمی

خط کش اهمی موجود از طول ۱۰ تا ۱۰۰ سانتی متر در مدل های مختلف و با خروجی های جریانی و پتانسیومتری و ولتاژی

مشاهده محصولات

روتاری انکودر

روتاری انکودر در مدل های گوناگون و در پالس های گوناگون

مشاهده محصولات

نمایشگر دیجیتال

نمایشگر دیجیتال در مدل های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ محور با قابلیت های فراوان

مشاهده محصولات