جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت راست استفاده کنید.

استوری این محصول در پیج ما

فیلم معرفی و نحوه کار کرد این روتاری انکودر را در ( روتاری انکودر کنتاکت لس چیست ؟ ) مشاهده کنید.