جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر ابسولوت چیست؟

همانطور که میدانید روتاری انکودر ها سنسورهایی هستند که میزان چرخش یا همان دوران را نشان می دهند روتاری انکدرهای افزایشی یا همان incremental فقط زمانی که به برق وصل هستند می توانند موقعیت درست را نشان دهند اما در مقابل آن ها روتاری انکودرهای ابسولوت یا همان مطلق ، همواره موقعیت صحیح را نشان می دهند به عبارت دیگر این روتاری انکودر ها اگر در حالت خاموش نیز گردانده شوند بعد از روشن شدن ، موقعیت درست را نشان می دهند. در حقیقت بودن یا نبودن برق باعث خطا در خواندن موقعیت صحیح نمی گردد. همانطور که می دانید اگر یک روتاری انکدر افزایشی در حالت خاموش یا در حالی که برق قطع است چرخانده شود بعد وصل برق موقعیت نشان داده شده صحیح نخواهد بود ، اما در روتاری انکودر های ابسولوت این چنین نیست.

خرید روتاری انکودر ابسولوت

جهت خرید روتاری انکودر ابسولوت و یا افزایشی میتوانید با شماره تلفن 02166393900 و یا 09121473023 تماس بگیرید