نمایشگر دیجیتال ALC94 ( تغذیه 24 ولت DC/AC )

سری : ALC94
ورودی سه سیگنال
کانتر جهت شمارش پالس های ورودی
ولتاژ کاری 24 ولت AC/DC
ولتاژ خروجی جهت اتصال سنسور 5 ولت
چهار رله خروجی
دمای کاری از 0 تا مثبت 50 درجه سانتیگرد