نمایشگر بین راهی 4 تا 20 میلی آمپر S35

نمایشگر EPD مناسب تست است بطوریکه شما می توانید سوکت سنسور را از جای خود خارج کرده و این نمایشگر را در بین را نصب کنید و تغییرات سیگنال را ببینید .