روتاری انکودر هالو شفت بدنه 58 میلیمتر

در این مجموعه تمامی روتاری انکودر های نوری که قطر بدنه آن ها 58 میلیمتر میباشد قرار دارد.

روتاری انکودر هالو شفت 58 میلیمتر

تمام روتاری انکودر های این مجموعه ، هالو شفت بوده ( سوراخ دار ) و بدنه آن 58 میلیمتر میباشد.

روتاری انکودر سوراخ دار قطر 58 میلیمتر

این روتاری انکودر ها ساخت شرکت آتک سنسور ترکیه میباشد. این روتاری انکودر ها از نوع نوری بوده و قطر بدنه آن 58 میلیمتر میباشد. این سری از روتاری انکودر های ، یعنی ARC H 58 در رزولیشن های مختلف و قطر سوراخ 10 ، 12 ، 14 میلیمتر تولید شده است که بسیاری از این روتاری انکودر ها در فروشگاه کانون ابزار موجود میباشد.

 روتاری انکودر ARC H58