جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر بدنه 58 میلیمتر

در این مجموعه تمامی روتاری انکودر های نوری که قطر بدنه آن ها 58 میلیمتر میباشد قرار دارد.

روتاری انکودر چرخشی شفت دار 58 میلیمتر

تمام روتاری انکودر های این مجموعه ، شفت دار بوده و بدنه آن 58 میلیمتر میباشد.

روتاری انکودر شفت دار قطر 58 میلیمتر

این روتاری انکودر ها ساخت شرکت آتک سنسور ترکیه میباشد. این روتاری انکودر ها از نوع نوری بوده و قطر بدنه آن 58 میلیمتر میباشد. این سری از روتاری انکودر یعنی ARC S 58 در رزولیشن های 4 تا 5000 و قطر شفت 6 میلیمتر ، 8 میلیمتر ، 10 میلیمتر تولید شده است که بسیاری از این روتاری انکودر ها در فروشگاه کانون ابزار موجود میباشد.

 روتاری انکودر ARC S58

روتاری انکودر ARC S 58 (نوری)

محصولات

انکدر 2500 پالس شفت 10 میلیمتر بدنه 58 میلیمتر

انکدر 3600 پالس شفت 8 میلیمتر بدنه 58 میلیمتر

انکدر 5000 پالس شفت 10 میلیمتر بدنه 58 میلیمتر

روتاری انکودر 10000 پالس شفت 8 بدنه 58

روتاری انکودر 16834 پالس شفت 8 بدنه 58

روتاری انکودر 20000 پالس شفت 8 بدنه 58

روتاری انکودر 8192 پالس شفت 8 بدنه 58