هد های موجود در این صفحه به همراه نوار مغناطیسی B2 و یا نوار مغناطیسی B5 تبدیل به یک خط کش دیجیتال مغناطیسی میشود که طول آن میتواند از 1 سانت تا 48 متر باشد.

خط کش دیجیتال مغناطیسی MLS120 آتک سنسور

محصولات

خط کش دیجیتال 5 میکرون MLS120

خط کش دیجیتال 5 میکرون MLS120

خط کش دیجیتال 5 میکرون MLS120 تک رفرنس

خط کش دیجیتال یک میکرون MLS120

خط کش دیجیتال یک میکرون MLS120 تک رفرنس