جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر چرخ دار

محصولات

انکدر چرخدار رزولیشن 0.25 میلیمتر

انکدر چرخدار رزولیشن 0.5 میلیمتر

انکدر چرخدار رزولیشن یک میلیمتر