جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر چرخ دار

محصولات

انکدر چرخدار رزولیشن 0.25 میلیمتر

انکدر چرخدار رزولیشن 0.5 میلیمتر

انکدر چرخدار رزولیشن یک میلیمتر

انکودر چرخ دار (تک چرخ) رزولوشن یک میلیمتر