نام خط کش || ویژگی ها نوری یا مغناطیسی سیگنال خروجی استاندارد Ip67 طول های قابل ارائه
خط کش دیجیتال MLC320 مغناطیسی  6 سیگنال  دارد 10 سانت تا 120 سانت
خط کش دیجیتال MLC310  مغناطیسی  6 سیگنال  دارد 130 سانت تا 4 متر
خط کش دیجیتال MLS110  مغناطیسی  6 سیگنال دارد  یک سانت تا 48 متر و سفارشی تا 100 متر  
خط کش دیجیتال MLS120  مغناطیسی 6 سیگنال  دارد یک سانت تا 48 متر و سفارشی تا 100 متر  
خط کش دیجیتال MLS130  مغناطیسی  6 سیگنال دارد  یک سانت تا 48 متر و سفارشی تا 100 متر  
خط کش دیجیتال LTS  مغناطیسی  6 سیگنال  دارد 5 سانت تا 100 سانت 
خط کش دیجیتال KA300  نوری  3 سیگنال و 6 سیگنال ندارد 7 سانت تا 102 سانت 
خط کش دیجیتال KA500  نوری  3 سیگنال و 6 سیگنال ندارد 7 سانت تا 47 سانت 
خط کش دیجیتال KA600  نوری  3 سیگنال و 6 سیگنال ندارد 1 متر تا 3 متر 
خط کش دیجیتال ALS4  نوری  6 سیگنال ندارد  5 سانت تا 100 سانت 
خط کش دیجیتال ALS5  نوری  6 سیگنال ندارد  5 سانت تا 150 سانت 
خط کش دیجیتال ALS6  نوری  6 سیگنال ندارد  110 سانت تا 3 متر 
خط کش دیجیتال MLC410  مغناطیسی  6 سیگنال دارد  10 سانت تا 4 متر 
خط کش دیجیتال MLC420  مغناطیسی  6 سیگنال دارد  10 سانت تا 2 متر 

 

خرید خطکش دیجیتال | انکودر خطی

خط کش دیجیتال یک سنسور اندازه گیری است که میتواند میزان جابه جایی را با دقت میکرون به ما نشون بدهد.

معمولا خط کش دیجیتال از دو قسمت تشکیل شده 1- بدنه خطکش 2- هد خط کش ، و هروقت بدنه نسبت به هد حرکت کند ما در خروجی سیگنال هایی خواهیم داشت.

سیگنال های خروجی از خط کش هم میتوانند به نمایشگر ها ، PLC ها ، CNC ها و به مدار های میکروکنترلری متصل شوند.

توضیحات بیشتر درباره خط کش دیجیتال در فیلم ( خط کش دیجیتال چیست ؟ ) آمده است.

شرکت آتک سنسور ترکیه ، خط کش های متنوعی را برای کاربرد های مختلف تولید کرده است.

خط کش نوری KA300 / KA500 / KA600

خط کش نوری KA300 / KA500 / KA600

 

خط کش نوری خط کش نوری

 

خط کش دیجیتال LTS

خط کش دیجیتال LTS

 

خط کش دیجیتال MLC310

خط کش دیجیتال MLC310

 

خط کش دیجیتال MLC320

خط کش دیجیتال MLC320

 

خط کش مغناطیسی MLS110 / MLS120 / MLS130

خط کش مغناطیسی MLS110 / MLS120 / MLS130