فنر قالب سازی

محصولات

فنر قالب زرد

فنر قالب قرمز

فنر قالب آبی

فنر قالب سبز

خرید فنر قالب سازی

فنر قالب یکی از تجهیزات مهم در قالبسازی است. فنر ها با مفتول های مقطع مستطیل تولید میشود.

 

خرید فنر قالب

جهت خرید فنر قالب با شماره 09121473023 تماس بگیرید.

در ادامه میتوانید کاتالوگ فنر قالب را دانلود کنید. 

کاتالوگ فنر قالب

 

رنگ بندی فنر قالب

همانطور که می دانید فنرهای قالب متناسب با نیرویی که وارد می کنند رنگ بندی می گردند که این رنگ در استاندارد های مختلف متفاوت است . چهار رنگ پرکاربرد رنگهای زرد ؛ قرمز ؛ آبی و سبز هستند . رنگ زرد بیشترین نیرو و رنگ سبز کمترین نیرو را در این چهار مدل تحمل می کنند . شرکت کالیپ یان سان ترکیه فنر با رنگهای دیگری نیز دارد که در ادامه آمده است.

رنگ بندی فنر قالب

فنر قالب قهوای

شرکت کالیپ یان سان فنر هایی را با رنگ قهوای Brown تولید کرده است و آن‌ها را برای بارهای فوق العاده سنگین  Ultra-heavey load die spring ارائه کرده است. از این فنرها برای بارهای سنگین تر از بار فنرهای زرد رنگ استفاده می شود.

 

فنر قالب زرد

شرکت کالیپ یان سان فنر قالب با رنگ زرد تولید کرده است که مناسب بار های خیلی سنگین است. از فنر قالب زرد برای بار های سبک تر از فنر قالب قهوه ای استفاده میشود. به فنر قالب زرد، Extra - Heavy Load Die Springs میگویند. رنگ زرد جزو استاندارد ISO 10243 است.

فنر قالب سازی زرد  

 

فنر قالب قرمز

همچنین شرکت کالیپ یان سان فنر قالب با رنگ قرمز نیز تولید کرده است که مناسب بار های سنگین است. از فنر قالب قرمز برای بار های سبک تر از فنر قالب زرد استفاده میشود. به فنر قالب قرمز Heavy Load Die Springs میگویند. این رنگ هم مانند رنگ زرد دارای استاندارد ISO 10243 است.

فنر قالب سازی قرمز  

 

فنر قالب آبی

فنر قالب آبی نیز مناسب بار های نیمه سنگین است. از فنر قالب آبی برای بار های سبک تر از فنر قالب قرمز استفاده میشود. به فنر قالب آبی Medium Load Springs میگویند. این رنگ هم جزو استاندارد ISO 10243 است.

فنر قالب سازی آبی  

 

فنر قالب سبز

فنر قالب سبز نیز مناسب بار های سبک است. از فنر قالب سبز برای بار های سبک استفاده میشود. به فنر قالب سبز Light Load Die Springs میگویند.  که این رنگ هم جزو استاندارد ISO 10243 است.

فنر قالب سازی سبز  

 

فنر قالب نقره ای

شرکت کالیپ یان سان فنر هایی را با رنگ نقرهای Silver تولید کرده است و آنها را برای بارهای خیلی سبک Extra-light load  ارائه کرده است . این فنرها برای بارهای سبکتر از بار فنرهای سبز رنگ استفاده می شود . شرکت کالیب یان سان Kalipyansan  فنرهای سبز رنگ را Light load die springs نامیده است. البته بعضی از تولید کنندگان از رنگ نقره ای برای فنرهای فوق العاده سنگین خود استفاده کرده اند.

 

فنر قالب تیتانیم

فنر قالب تیتانیم  نیز برای بارهای بیش از حد سنگین ارائه شده است و معمولا رنج وسیعی از آن تولید نمی گردد. ازآنجا که این فنرها از مفتولهای ضخیمی تولید می گردد میزان جمع شدن آنها خیلی محدود است.

 

فنر قالب سفید

فنر قالب سفید نسبت به فنرهای قالب تیتانیم  قوی تر هستند همان طور که می دانید هرچه فنرها قوی تر می شوند سطح مقطع مفتولی که فنر از آن تولید می گردد بالاتر می رود و با بالاتر رفتن سطح مقطع مفتول میزان جمع شدن کاهش می یابد.