شرکت آتک سنسور ترکیه نمایشگر های متنوعی برای کاربردهای گوناگون تولید می نماید .نمایشگر های دیجیتال دو محور و سه محور و چهار محور در مدلهای ADR10-2 , ADR10-3 , ADR10-4 ,ADR50-2 , ADR50-3 , ADR50-4 , ADR10-3-E مناسب اتصال به خط کش دیجیتال LINEAR ENCODER است و نمایشگر های کوچک ALC94 , ALC77 مناسب اتصال به خط کش دیجیتال و روتاری انکودر ها است. و نمایشگر های EPA100 ،EPA200 ، EPA300 مناسب اندازه گیری کمیت های آنالوگ ( پتانسیومتری یا اهم ، جریان 4 تا 20 میلی آمپر ، ولتاژ 0 تا 10 ولت ، 3.33mV و 2mV/V ) است.

نمایشگرهای دیجیتال آتک سنسور

محصولات

نمایشگر دیجیتال دو محور آتک سنسور ADR10 2E

نمایشگر پتانسیومتریEPA300 ( خروجی RS485 و 4-20mA )

دیجیتال چهار محور Ateksensor- ADR50-4

دیجیتال چهار محور Ateksensor- ADR10-4

نمایشگر دیجیتال چهار محور ADR10 با خروجی RS232

دیجیتال ریدات Ateksensor- ADR10-3

نمایشگر دیجیتال دو محور ADR10

نمایشگر دیجیتال دو محور ADR10 ( تغذیه 12 ولت )

نمایشگر دیجیتال دو محور ADR10 با خروجی RS232

نمایشگر دیجیتال سه محور ADR10 با خروجی RS232

نمایشگر دیجیتال اسپارک ADR10-3-E

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALC94

نمایشگر دیجیتال ALC94 ( سه رله خروجی )

شمارنده دیجیتال ALC77 ( Batch , 12V )

نمایشگر دیجیتال ALC94 ( تغذیه 24 ولت DC/AC )

نمایشگر دیجیتال ALC94-4 Relay

نمایشگر دیجیتال ALC94 ( دارای خروجی RS232 )

نمایشگر دیجیتال تاکومتر ALC77 ( مناسب سنسور های 12 ولتی )

نمایشگر دیجیتال ALC77 (12 ولت )

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALC77

نمایشگر دیجیتال تاکومتر ALC77

شمارنده دیجیتال ALC77 ( Batch , 5V )

نمایشگر دیجیتال EPA100 P 220V

نمایشگر EPA100-A (4-20 mA)

نمایشگر دیجیتال EPA100 A ( تغذیه 24 ولت ‌)

نمایشگر دیجیتال EPA100 V 220V

نمایشگر دیجیتال EPA100 M (3.33mV/V)

نمایشگر EPA100 L ( ورودی 2mV/V )

نمایشگر آنالوگ epa100 با خروجی RS232

نمایشگر آنالوگ epa100 با خروجی RS485

نمایشگر آنالوگ epa100 با خروجی USB

نمایشگر آنالوگ EPA100 A با خروجی RS232

نمایشگر EPA100 V ( ورودی و خروجی 0 تا 10 ولت )

نمایشگر آنالوگ EPA100 A با خروجی RS485

نمایشگر ولتاژی EPA100 V ( ورودی ولتاژ و خروجی 4 تا 20 میلی آمپر )

نمایشگر آنالوگ EPA100 P ( تغذیه 24 ولت )

نمایشگر آنالوگ EPA200 P

نمایشگر EPA200 V با ورودی ولتاژی

نمایشگر EPA200-A (4-20 mA )

نمایشگر EPA200 A (با تغذیه 24 ولت)

نمایشگر دیجیتال EPA200 M (3.33mV)

نمایشگر آنالوگ EPA200 L ( 2mV/V )

نمایشگر آنالوگ EPA200 A با خروجی RS232

نمایشگر آنالوگ EPA200 A با خروجی RS458

نمایشگر EPA200 A PT1 ( PT100 )

نمایشگر EPA200 A TR1

نمایشگر آنالوگ EPA200 P S2 ( RS485 )

نمایشگر آنالوگ EPA200 P S1 با خروجی RS232

نمایشگر دیجیتال EPA200 A ( با خروجی RS232 و 4-20 mA )

نمایشگر دیجیتال EPA200 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA )

نمایشگر جریانی EPA200 A ( خروجی و ورودی 4 تا 20 میلی آمپر ‌)

نمایشگر EPA200 L ( ورودی 2mV/V )

نمایشگر دیجیتال EPA200 L 2mV/V ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT1000 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 L 2mV/V ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT100 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی THERMOCOUPLE )

نمایشگر دیجیتال EPA200 P ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی THERMOCOUPLE )

نمایشگر دیجیتال EPA200 P ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT1000 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 P ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT100 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 L 2mV/V ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی THERMOCOUPLE )

نمایشگر دیجیتال EPA200 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT100 )

نمایشگر دیجیتال EPA200 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و Tare و ورودی PT1000 )

نمایشگر دیجیتال EPA300 P 220V

نمایشگر EPA300 A 220V با ورودی جریانی

نمایشگر آنالوگ EPA300 A ( تغذیه 24 ولت )

نمایشگر EPA300 V

نمایشگر آنالوگ EPA300 با خروجی RS232

نمایشگر دیجیتال EPA300 A ( با خروجی RS232 و 4-20 mA )

نمایشگر پتانسیومتری EPA300 ( خروجی RS232 و 4-20mA )

نمایشگر آنالوگ EPA300 P S2 با خروجی RS485

نمایشگر آنالوگ EPA300 A S1 با خروجی RS232

نمایشگر آنالوگ EPA300 A S2 (RS485)

نمایشگر دیجیتال EPA300 P ( با خروجی RS232 و 4-20 mA )

نمایشگر جریانی EPA300 A ( تغذیه 24 ولت و خروجی 4 تا 20 میلی آمپر ‌)

نمایشگر دیجیتال EPA300 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA و ورودی Tare جهت صفر کردن اعداد)

 نمایشگر دیجیتال EPA300 A ( با خروجی RS485 و 4-20 mA )

نمایشگر دیجیتال EPA300 A ( با خروجی rs232 و 4-20 mA )

نمایشگر دیجیتال EPA300 A تغذیه 24 ولت ( با خروجی RS485 و 4-20 mA )

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALP77-A

نمایشگرALP77-P ( اهمی )

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALP94-4 Relay

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALP44

نمایشگر ALP77-V ( صفر تا ده ولت )

نمایشگر دیجیتال ALP94 دارای خروجی RS232

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALP44-V

نمایشگر بین راهی 4 تا 20 میلی آمپر S35

موجودی

نمایشگر بین راهی 4 تا 20 میلی آمپر