جمع کردن محور ها در نمایشگر ADR10

جمع محور های نمایشگر ADR10

در این فیلم روش جمع کردن اعداد محور ها گفته میشود. و از نمایشگر دیجیتال چهار محور ، و دو عدد خط کش دیجیتال استفاده شده است.

 

جهت خرید نمایشگر دیجیتال ، خط کش دیجیتال ، روتاری انکودر با شماره تلفن 02166393900 تماس بگیرید