تولید کننده:
انتخاب تولید کننده

بیبی کلت

بیبی کولت ER25 قطر دنباله 20 میلیمتر

بیبی کلت فشنگی دنباله استوانه ER25 و قطر دنباله 20 میلیمتر ...

بیبی کولت ER25 قطر دنباله 25 میلیمتر

BABY COLLET CHUCK سایز فشنگی ER25 و قطر دنباله 25 میلیمتر ...

بیبی کلت ER32 دنباله 20 میلیمتر

بیبی کلت ER32 با دنباله استوانه قطر بیست میلیمتر ساخت ...

بیبی کولت ER32 قطر دنباله یک اینج

بیبی کولت فشنگی ER32 با دنباله استوانه بقط یک اینچ ساخت یک ...

بیبی کولت ER32 قطر دنباله 32 میلیمتر

بیبی کلت BABY COLLET سایز ER32 با دنباله استوانه قطر 32 ...

بیبی کولت ER32 قطر دنباله 40 میلیمتر

بیبی کلت ER40 ته گرد قطر دنباله 40 میلیمتر ساخت ایران ...

بیبی کلت ER40 ته استوانه 25 میلیمتر

بیبی کلت ER40 ( کلت فشنگی ) دنباله مستقیم قطر 25 مییمتر ...

کلت فشنگی ER40 ته گرد یک اینچ

کلت فشنگی ER40 با دنباله استوانه ( گرد ) بقطر یک اینچ مخصوص ...

کلت فشنگی ER40 دنباله ته گرد قطر 20

کولت فشنگی ER40 با دنباله ته گرد بقطر 20 میلیمتر

کولت فشنگی ER40-40MM

کلت فشنگی ته گرد سایز ER40 با دنباله 40 میلیمتر مخصوص CNC و ...

بیبی کلت ER32 ته استوانه 40 میلیمتر دنباله بلند

بیبی کلت ER32 دنباله استوانه یا ته گرد نوع بلند بقطر 40 ...

نمایشگر دیجیتال EPA100 P 220V

 

برای دیدن محصول نمایشگر دیجیتال EPA100 P 220V کلیک کنید