ترنسمیتر دما 100 میلیمتر

سنسور دما با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر مناسب اندازه گیری دما رنج منهای 20 تا 150 درجه سانتیگراد