سنسور زاویه 90 درجه با خروجی جریانی ( ساعتگرد )

سال نو مبارک


تقویم ۱۴۰۳ جهت دانلود قرار داده شده است