سنسور زاویه 90 درجه با خروجی جریانی ( ساعتگرد )

سنسور زاویه RCS2100
ساعتگرد
کنتاکت لس
اندازه گیری به صورت ابسولوت
خروجی آنالوگ از نوع 4 تا 20 میلی آمپر
قابلیت اندازه گیری از 0 تا 90 درجه