سنسور زاویه 360 درجه با خروجی جریانی ( پاد ساعتگرد )

سنسور زاویه RCS2100
پاد ساعتگرد
کنتاکت لس
اندازه گیری به صورت ابسولوت
خروجی جریانی از نوع 4 تا 20 میلی آمپر
قابلیت اندازه گیری از 0 تا 360 درجه