وایر پتانسیومتر 1500 میلیمتر (خروجی جریانی)

سری : AWP 404
طول اندازه گیری : 1500میلیمتر
خروجی از نوع جریانی 4 تا 20 میلی آمپر
ولتاژ کاری 12 تا 30 ولت
نهایت سرعت حرکت 2 متر بر ثانیه
دمای کاری از منفی 25 تا مثبت 85 درجه سانتیگرد
دارای استاندارد IP65