روتاری انکدر 1024 پالس اپن کلکتور OCL

3,080,000 تومان

سری : ARC S 50
ساختار نوری
اندازه گیری به صورت افزایشی INCREMENTAL
رزولوشن 1024 پالس
خروجی 6 سیگنال ( هشت سیم )
کابل از بغل
قطر بدنه 50 میلیمتر
قطر شفت 8 میلیمتر
دمای کاری از منفی 25 تا مثبت 85 درجه سانتیگرد

روتاری انکدر 1024 پالس اوپن کلکتور
روتاری انکدر 1024 پالس اپن کلکتور OCL

3,080,000 تومان