وایر پتانسیومتر 1500 میلیمتر ( خروجی پتانسیومتر )

سری : AWP 404
طول اندازه گیری : 1500 میلیمتر
خروجی از نوع پتانسیومتر 0 تا 5 کیلو اهم
ولتاژ کاری 0 تا 42 ولت
نهایت سرعت حرکت 2 متر بر ثانیه
دمای کاری از منفی 25 تا مثبت 85 درجه سانتیگرد
دارای استاندارد IP67