وایر پتانسیومتر 1200 میلیمتر ( خروجی پتانسیومتر)

سری : AWP 110
طول اندازه گیری : 1200 میلیمتر
خروجی از نوع پتانسیومتر 0 تا 5 کیلو اهم
ولتاژ کاری 0 تا 42 ولت
نهایت سرعت حرکت 2 متر بر ثانیه
دمای کاری از منفی 25 تا مثبت 85 درجه سانتیگرد
دارای استاندارد IP65