خط کش دیجیتال 500 میلیمتر (یک میکرون)

سری : ALS4
ساختار نوری یا optic
طول مفید اندازه گیری500 میلیمتر
رزولوشن : 5 میکرون
ولتاژ کاری 5 ولت
شش سیگنال ( هشت سیم )