نمایشگر دیجیتال DRO-3M

نمایشگر دیجیتال سه محور ساخت چین دارای سه کانال برای اتصال به سه خط کش دیجیتال میباشد.

دیجیتال چینی

معادل نمایشگر دیجیتال DS DRO 3M

نمایشگرهای شرکت SINO چین سری SDS6-3V و SDS2-3MS و نمایشگر های شرکت Ateksensor ترکیه سری ADR10-3 می تواند جایگزین این نمایشگر گردد لطفا توجه فرمایید جایگزینی نمایشگرها بایستی توسط پرسنل فنی شرکت انجام گردد شباهت های ظاهری شکل سوکت ها دلیل بر همخوانی نمایشگر ها با هم نیست .

مانیتور دیجیتال چینی

 نمایندگی خدمات خطکش دیجیتال DS DRO

ما نماینده شرکت DS-DRO نیستیم اماده آماده ارائه خدمات در رابطه با این نمایشگرها هستیم

دیجیتال منانیک

خط کش دیجیتال DS-DRO

خطکش های دیجیتال سری KA300 , KA500 , KA600 از شرکت سینو و خط کش های دیجیتال سری MLS110 , MLS120 , MLS130 , MLC320 , MLC310 قابل اتصال به این نمایشگر هستند .( توجه داشته باشید اتصال خط کش دیجیتال به نمایشگر دیجیتال با برند متفاوت بایستی توسط پزسنل فنی انجام گردد ).

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 09121473023 و 02166393900 تماس حاصل فرمایید .