نمایشگر دیجیتال کارمار سه محور

نمایشگر دیجیتال سه محور CARMAR مناسب اتصال به سه خط کش دیجیتال است . این شرکت خطکش هایی نیز با این برند تولید کرده است .

خط کش دیجیتال SW4000 دو محور

مانیتور CARMAR

معادل دیجیتال CARMAR

نمایشگر دیجیتال سه محور سینو SINO  که با کیفیت ترین نمایشگر چینی است می تواند بعنوان جایگزین برای این نمایشگر باشد .نمایشگر های SINO  در انواع دو و سه محور قابل ارائه است . همچنین نمایشگر ADR10-3 از شرکت Ateksensor ترکیه نیز می تواند جایگزین این نمایشگر گردد .(لطفا کارجایگزینی نمایشگر دیجیتال را به کارشناسان مربوطه بسپارید همچنین بهتر است از کارشناس برق کارگاه خود بخواهید این جایگزینی را انجام دهد )
نمایشگر دیجیتال WE6800

نمایشگر دیجیتال تایوان

خط کش های دیجیتال با برند سینو سری KA300 و خطکش های دیجیتال با برند Ateksensor می تواند به این نمایشگر دیجیتال متصل گردد. البته خطکش دیجیتال با برند CARMAR  نیز توسط این شرکت تولید شده است .
 دیجیتال SW4000
جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 09121473023 و 02166393900 تماس حاصل فرمایید .

مطالب فارسی زیر در رابطه با نمایشگر دیجیتال در دسترس است لطفا مطالعه فرمایید.