معادل انکودر توکی Toky

در اینجا می توانید انکودر معادل انکدر TOKY را بیابید .انکدر ATEKSENSOR  با کیفیت عالی ساخت ترکیه و قیمت رقابتی در خدمت شماست .

انکدر درخواستی

 TOKY – E50S8-500-3-T-24  

روتاری انکدر قطر بدنه 50 میلیمتر با رزولیشن 500 پالس با شافت هشت میلیمتر ولتاژ 12 تا 24 ولت خروجی A , B , Z

انکدر معادل

روتاری انکودر آتک سنسور ترکیه  ARC S 50 500 HPL 6 2M Y 8 C   بجای روتاری انکدر فوق توصیه می شود

روتاری انکدر قطر بدنه 50 میلیمتر رزولیشن 500 پالس با شافت هشت میلیمتر ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z

انکدر درخواستی

 TOKY -E50S8-1000-3-T-24

روتاری انکدر رزلوشن 1000 پالس قطر بدنه 50 میلیمتر با شافت قطر هشت میلیمتر ولتاژ 12 تا 24 ولت خروجی A , B , Z

انکدر معادل

روتاری انکودر آتک سنسور ترکیه   ARC S 50 1000 HPL 6 2M Y 8 C   بجای روتاری انکدر فوق توصیه می شود

روتاری انکدر با رزلوشن 1000 پالس قطر بدنه 50 میلیمتر با شافت بقطر هشت میلیمتر ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z

انکدر درخوستی توکی

 TOKY -E50S8-1024-3-T-24

روتاری انکدر قطر بدنه 50 میلیمتر با رزلیشن 1024 پالس ولتاژ 12 تا 24 ولت خروجی A , B , Z با شافت هشت میلیمتر

انکدر معادل

روتاری انکودر آتک سنسور ترکیه ARC S 50 1024 HPL 6 2M Y 8 C بجای روتاری انکدر فوق توصیه می شود

روتاری انکدر قطر بدنه 50 میلیمتر رزلیشن 1024 پالس ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z با شافت هشت میلیمتر

انکدر درخواستی توکی

  TOKY -E50S8-2500-3-T-24

 انکدر قطر بدنه 50 میلیمتربا رزلیشن دوهزارو پانصد پالس با شافت هشت میلیمتر ولتاژ 12 تا 24 ولت خروجی A , B , Z

انکدر معادل توکی 

انکودر آتک سنسور ترکیه  ARC S 50 2500 HPL 6 2M Y 8 C   بجای روتاری انکدر فوق توصیه می شود

روتاری انکدر قطر بدنه 50 میلیمتر دو هزارو پانصد پالس با شافت هشت میلیمتر ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z

 انکدر درخواستی

 TOKY -E50S8-3600-3-T-24

انکدر معادل توکی

انکودر آتک سنسور ترکیه ARC S 50 3600 HPL 6 2M Y 8 C بجای روتاری انکدر فوق توصیه می شود

انکدر توکی مورد نیاز شما

TOKY -E50S8-2500-6-L-5

روتاری انکدر 2500 پالس با قطر بدنه پنجاه میلیمتر و قطر شافت 8 میلیمتر و نوع شش سیگنال ( A , B , Z , A\ , B\ , Z\  ) و ولتاژ 5 ولت و لاین درایور

و انکدر معادل

انکودر Ateksensor ترکیه     ARC S 50 2500 HPL 6 2M Y 8 C   بجای روتاری انکدر فوق توصیه می شود

روتاری انکدر 2500 پالس با قطر بدنه پنجاه میلیمتر و قطر شافت 8 میلیمتر و نوع شش سیگنال ( A , B , Z , A\ , B\ , Z\  ) و ولتاژ 5 تا 24 ولت و لاین درایور

روتاری انکدرهای آماده فروش را اینجا (  rotary-encoder )  ببینید .

دیتا شیت روتاری انکدر های  آتک سنسور مدل ARC S 50

نمایشگر مناسب اتصال به روتاری انکودر toky

این نمایشگر مناسب اتصال به همه انکودرهای موج مربعی اعم از پنج ولتی و 12تا 24 ولتی است .

نمایشگر انکدر

برای اطلاعات بیشتر با شماره 091214173023 تماس بگیرید .