سوالات متداول در مورد روتاری انکدر

در این بخش سوالات و نظرات شما عزیزان در رابطه با روتاری انکدر آپکن  دسته بندی و مطرح گردیده است . شما هم می توانید سوالات و نظرات خود را در بخش نظر کاربران مطرح فرمایید .همچنین می توانید با شماره تلفن 09121473023 تماس بگیرید و یا پیام بدهید از طریق تلگرام و واتزآپ نیز در خدمت شما هستم .

معادل انکدر اوپکن OPKON

 معادل انکدر درخواستی خود را می توانید از شرکت آتک سنسور انتخاب نمایید.

انکدر درخواستی

PRID 50-AR8-HLD-100Z-V3-2M

روتاری انکدر قطر بدنه 50 میلیمتر 100 پالس با شافت هشت میلیمتر ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z با کابل خروجی بطول دو متر

انکدر معادل

روتاری انکودر آتک سنسور ترکیه     ARC S 50 100 HPL 6 2M Y 8 C   بجای روتاری انکدر فوق توصیه می شود

روتاری انکدر قطر بدنه 50 میلیمتر 100 پالس با شافت هشت میلیمتر ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z با کابل خروجی بطول دو متر

انکدر درخواستی

PRID 50-AR8-HLD-200Z-V3-2M

روتاری انکدر200 پالس قطر بدنه 50 میلیمتر با شافت هشت میلیمتر ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z با کابل خروجی بطول دو متر

انکدر معادل

روتاری انکودر آتک سنسور ترکیه     ARC S 50 200 HPL 6 2M Y 8 C   بجای روتاری انکدر فوق توصیه می شود

روتاری انکدر 200 پالس قطر بدنه 50 میلیمتر با شافت هشت میلیمتر ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z با کابل خروجی بطول دو متر

انکدر درخواستی

PRID 50-AR8-HLD-360Z-V3-2M

روتاری انکدر قطر بدنه 50 میلیمتر 360 پالس ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z با شافت هشت میلیمتر و کابل خروجی بطول دو متر

انکدر معادل

روتاری انکودر آتک سنسور ترکیه     ARC S 50 360 HPL 6 2M Y 8 C   بجای روتاری انکدر فوق توصیه می شود

روتاری انکدر قطر بدنه 50 میلیمتر 360 پالس ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z با شافت هشت میلیمتر و کابل خروجی بطول دو متر

انکدر درخواستی

PRID 50-AR8-HLD-500Z-V3-2M

انکدر قطر بدنه 50 میلیمترپانصد پالس با شافت هشت میلیمتر ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z با کابل خروجی بطول دو متر

انکدر معادل

انکودر آتک سنسور ترکیه  ARC S 50 500 HPL 6 2M Y 8 C   بجای روتاری انکدر فوق توصیه می شود

روتاری انکدر قطر بدنه 50 میلیمتر پانصد پالس با شافت هشت میلیمتر ولتاژ 5 تا 24 ولت خروجی A , B , Z با کابل خروجی بطول دو متر

روتاری انکدرهای آماده فروش را اینجا (  rotary-encoder )  ببینید .

دیتا شیت روتاری انکدر های  آتک سنسور مدل ARC S 50

نمایشگر مناسب اتصال به روتاری انکودر toky

این نمایشگر مناسب اتصال به همه انکودرهای موج مربعی اعم از پنج ولتی و 12تا 24 ولتی است .

نمایشگر انکدر

انکدر درخواستی                              معادل آن از Ateksensor

PRID 50-AR8-HLD-1000Z-V3-2M

                                                                                                            ARC S 50 1000 HPL 6 2M Y 8 C  

            

PRID 50-AR8-HLD-1024Z-V3-2M

                                                                                                            ARC S 50 1024 HPL 6 2M Y 8 C  

PRID 50-AR8-HLD-2048Z-V3-2M

                                                                                                             ARC S 50 2048 HPL 6 2M Y 8 C  

PRID 50-AR8-HLD-2500Z-V3-2M

                                                                                                           ARC S 50 2500 HPL 6 2M Y 8 C  

PRID 50-AR8-HLD-3600Z-V3-2M

                                                                                                           ARC S 50 3600 HPL 6 2M Y 8 C  

PRID 50-AR8-HLD-4096Z-V3-2M

                                                                                                         ARC S 50 4096 HPL 6 2M Y 8 C  

PRID 50-SH8-HLD-360-Z-V3-2M5R-SL

                                                                                                           ARS-B-50-360-HPL-6-2M-A-8-FC

PRID 50-SH8-HLD-500-Z-V3-2M5R-SL

                                                                                                           ARS-B-50-500-HPL-6-2M-A-8-FC

PRID 50-SH8-HLD-1000-Z-V3-2M5R-SL

                                                                                                           ARS-B-50-1000-HPL-6-2M-A-8-FC

PRID 50-SH8-HLD-1024-Z-V3-2M5R-SL

                                                                                                              ARS-B-50-1024-HPL-6-2M-A-8-FC