نقشه برق دستگاه فرز دکل ساخت ماشین سازی تبریز ایران سری FP4M