وایر پتانسیومتر 2000 میلیمتر ( قابل برنامه ریزی )

سری : AWP 703
طول اندازه گیری : 2000 میلیمتر
خروجی از نوع جریانی 4 تا 20 میلی آمپر و یا 20 تا 4 میلی آمپر
ولتاژ کاری 12 تا 26 ولت
نهایت سرعت حرکت 1 متر بر ثانیه
دمای کاری از منفی 40 تا مثبت 85 درجه سانتیگرد
دارای استاندارد IP67
قابلیت تنظیم مینیموم و ماکزیمم