پاور کنترلر SPC1-50-E

دیمر صنعتی spc1-50-e  آتونیکس کره

power controller SPC1-50-e

با این دیمر صنعتی میتوانید حداکثر تا 50 آمپر مصرف کننده را کنترل نمایید
این محصول ساخت شرکت آتونیکس کشور کره میباشد