وایرپتانسیومترBEI sensor

وایر سنسور آنالوگ ساخت شرکت BEI sensor است . وایر پتانسیومترها با تبدیل حرکت خطی به حرکت دورانی , کار اندازه گیری را تسهیل کرده اند و یک اندازه گیری بروش ابسولوت را ارائه می دهند . وایر انکدر چیست ؟ لطفا این مقاله (   wire encoder ) را مطالعه فرمایید .

وایر سنسور مدل BEI sensor

 CDB-800-0-700-R00K-L20-C

این وایر انکدر مناسب اندازه گیری میزان جابجایی خطی تا طول 700 میلیمتر می باشد . رنج های استاندارد بشرح زیر است .این وایر سنسور ابسولوت در طولهای مختلف تا حداکثر 700 میلیمتر تولید می گردد .برای طولهای بلند تر مدلهای زیر را انتخاب کنید .

BEI sensor CD050

در مدلهای وایر پتانسیومتر (آنالوگ ) – وایر انکودر ( دیجیتال ) تا طول 1250 میلیمتر تولید می گردد.

BEI sensor CD060

در مدلهای وایر پتانسیومتر (آنالوگ ) – وایر انکودر ( دیجیتال ) تا طول 1500 میلیمتر تولید می گردد.

BEI sensor CD080

در مدلهای وایر پتانسیومتر (آنالوگ ) – وایر انکودر ( دیجیتال ) تا طول 2000 میلیمتر تولید می گردد.

BEI sensor CD115

در مدلهای وایر پتانسیومتر (آنالوگ ) – وایر انکودر ( دیجیتال ) تا طول 3000 میلیمتر تولید می گردد.

BEI sensor CD150

در مدلهای وایر پتانسیومتر (آنالوگ ) – وایر انکودر ( دیجیتال ) تا طول 6000 میلیمتر تولید می گردد.

BEI sensor CD180

در مدلهای وایر پتانسیومتر (آنالوگ ) – وایر انکودر ( دیجیتال ) تا طول 20000 میلیمتر تولید می گردد.

 وایر انکودر BEI sensor

BEI sensor CDB

ایپلی انکدر یا ایپلی سنسور نام دیگر این وایر پتانسیو متر است وایر پتانسیومترها با نامهای زیر نیز شناخته می شوند .

ایپلی پتانسیومتر BEI sensor CDB ipli potentiometer

ایپلی پتاسیومتر  BEI sensor CDB ipli encoder

ایپلی سنسور ipli sensor BEI sensor CDB

درا وایر   BEI sensor CDB draw wire sensor

وایر انکدر ابسولوت BEI sensor CDB  wire encoder

انکودر سیمی BEI sensor CDB

انکدر خطی LINEAR WIRE ENCODER

ترانسدیوسر خطی BEI sensor CDB

 وایر پتانسیومتر BEI sensor

مدارک فنی BEI sensor CDB

دیتا شیت و سیم بندی وایر سنسور BEI sensor CDB

وایر انکدر جایگزین  BEI sensor

بسیاری از مدلهای ساخت این شرکت با محصولات شرکت آتک سنسور  (وایرانکدر) ترکیه معادل هستند .

 

نمایشگر مناسب وایر پتانسیومتر BEI sensor

نمایشگرهای سریALP44 , ALP77 , ALP94 , EPA100 , EPA200 , EPA300 مناسب اتصال به این وایر سنسور هستند .

 

جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید .( 02166393900 )

دیگر مدلهای وایر سنسور را اینجا ( وایرانکدر) ببینید.