تایمر 30 دقیقه ی آتونیکس

تایمر 30 دقیقه ی آتونیکس کره مدل ate-30m

تایمر تابلویی 30  دقیقه مدل ATE-30M

تایمر آتونیکس قابل نصب روی سوکت یا در تابلو برق با رنج 0 تا 30 دقیقه