انکدر خطی ACU-RITE

خط کش های مارک ACU-RITE بسیار متنوع بوده و مدلهای مختلفی از آن وارد ایران شده است در ادامه تعدادی از این خط کش های دیجیتال آمده است.

شرکت ACU RITE نمایشگر دیجیتال نیز تولید کرده است که یک نمونه از آن در لینک نمایشگر دیجیتال ACU-RITE III آمده است.

خط کش دیجیتال acu-rate-ENC125

انکدر خطی ACU-RITE ENC125

خط کش دیجیتال acu-rate-ENC150

خط کش دیجیتال ACU-RITE ENC 150

خط کش دیجیتال acu-rate-SENC-50

  خط کش دیجیتال ACU-RITE SENC 50

خط کش دیجیتال MICRO-SCALE

 خط کش دیجیتال MICRO SCALE

 خط کش دیجیتال acu-rate-SENC-150

خط کش دیجیتال ACU-RITE SENC 150

خط کش دیجیتال MINI SCALE , MINI MATE

نمایشگر های دیجیتال آماده فروش را اینجا ( digital-dro ) ببینید .

خط کش های دیجیتال آماده فروش را اینجا ( digital-scale ) ببینید .

در رابطه با خدمات خط کش یا نمایشگر ACU-RITE اینجا (نمایشگر دیجیتال MILLVISION )  کلیک کنید .

 برای اطلاعات بیشتر با 09121473023 تماس بگیرید