کلت کفتراش گیر چیست ؟

برای نصب یک ابزار کفتراش به ماشین فرز یا بورینگ به یک رابط نیاز داریم که از یک طرف به اسپیندل دستگاه متصل شده و در طرف دیگر ابزار کفتراش را نگهدارد. بسته به نوع و قطر اسپیندل دستگاه و مشخصات ابزار


کلت مورد نظر انتخاب می گردد.

کلت کفتراش گیر

تفاوت ایزو 30 و ایزو 40 و ایزو 50 چیست ؟

بسته به بزرگی دستگاه و ابزار از کلتهای متفاوتی استفاده می شود .کلت ایزو 30 در بین سه کلت فوق گوچکترین و کلت ایزو پنجاه بزرگترین آنها می باشد . در مجموع لفظ ایزو معرف شکل مخروطی کلت ابزار گیر است و اعداد نشانه کوچکی و بزرگی آنها.

ابزار های مورس با ایزو چه تفاوتی دارند ؟

ابزار های ایزو و کلتهای مورس هردو بصورت مخروط هستند و همانطور که در شکل می بینید زاویه دنباله در ابزارهای مورس خیلی کمتر از ابزار های ایزو می باشد.

کلت دنباله مورس 2

 ابزار مورس 3 یا 4 ؟

ابزار های دنباله مورس نیز بسته به بزرگی ماشین و ابزار سایز بندی شده اند .کوچکترین سایز مورس یک و بزرگترین آن بطور معمول مورس شش است.

ابزار SK50 چیست ؟

همانطور که قبلا گفتم در ابزارهای ایزو 30 و ابزار های ایزو 40 و   ISO 50 ،اعداد نشانه برزگی و کوچکی دنباله ابزار است و عبارات SK و BT  و NT شکل دنباله ابزار است .ابزارهای NT معمولا روی دستگاههای منوال و ابزار های BT و SK  در ماشینهای CNC و منوال کار برد دارد . در هنگام تهیه ابزار در نظر گرفتن نوع ابزار ( SK , BT, NT ) مهم است .در آینده انواع دیگر ابزار مانند HSK , VDI,BBT و …شرح داده خواهد شد.

کلت SK30

ابزار با دنباله NT40

کلت NT40

 ابزار با دنباله BT

کلت BT50