سوالات متداول در مورد روتاری انکدر لیکا

در این بخش سوالات و نظرات شما عزیزان در رابطه روتاری انکدر لیکا دسته بندی و مطرح گردیده است . شما هم می توانید سوالات و نظرات خود را در بخش نظر کاربران مطرح فرمایید .همچنین می توانید با شماره تلفن 09121473023 تماس بگیرید و یا پیام بدهید از طریق تلگرام نیز در خدمت شما هستم .

معادل روتاری انکدر لیکا

 

انکودر لیکاI58-h-500zcz46 

انکدر شفت دار لیکا با خروجی نوع PP  با رزولیشن 500 پالس با سه سیگنال  A , B , Z  ولتاژ 5 تا سی ولت و شافت قطر شش میلیمتر که معادل آن از شرکت آتک سنسور ترکیه  ARC S 58 500 HPL 6 3M A 6     است .

 انکدر لیکا   I58-h-1000zcz46

انکودر شفت دار LIKA با خروجی نوع PP با رزولیشن 1000 پالس با سه سیگنال  A , B , Z ولتاژ پنج  تا سی ولت و شافت قطر شش میلیمتر که معادل آن از شرکت آتک سنسور ترکیهARC S 58 1000 HPL 6 3M A 6  است .

 انکدر لیکا I58-h-1000zcz48

روتاری انکدر  LIKA با خروجی نوع PP با رزولیشن 1000 پالس با سه سیگنال   A , B , Z  ولتاژ پنج  تا سی ولت و شافت قطرهشت میلیمتر که معادل آن از شرکت آتک سنسور ترکیه  ARC S 58 1000 HPL 6 3M A 8  است .

 انکدر lika  I58-h-1024zcz48

روتاری انکدر LIKA با خروجی نوع  PPبا رزولیشن 1024 پالس با سه سیگنال   A , B , Z  ولتاژ پنج  تا سی ولت و شافت قطرهشت میلیمتر که معادل آن از شرکت آتک سنسور ترکیهARC S 58 1024 HPL 6 3M A 8    است .

  انکودرlika I58-h-2048zcz48

روتاری انکدر لیکا   با خروجی نوع  PPبا رزولیشن 2048  پالس با سه سیگنال   A , B , Z  ولتاژ پنج  تا 30 ولت و شافت قطرهشت میلیمتر که معادل آن از شرکت آتک سنسور ترکیه ARC S 58 2048 HPL 6 3M A 8   است .

 lika انکودر  I58-h-2500zcz48

انکدر روتاری مارک لیکا  با خروجی نوع  PP با رزولیشن 2500  پالس با سه سیگنال   A , B , Z  ولتاژ 5  تا 30 ولت و شافت قطر( محور ) هشت میلیمتر که معادل آن از شرکت ATEKSENSOR  ترکیهARC S 58 2500 HPL 6 3M A 8    است .

منوال روتاری انکدر LIKA مدل I58

  منوال روتاری انکدر لیکا

دیتا شیت روتاری انکدر لیکا مدل I58 h

دیتا شیت روتاری انکدر لیکا