تایمر 60 ثانیه ی آتونیکس

تایمر ate-60s آتونیکس کره

تایمر تابلویی 60 ثانیه

تایمر آتونیکس قابل نصب روی سوکت یا در تابلو برق با رنج 0 تا 60 ثانیه