خرید روتاری انکودر

هدف نوشتن این مقاله اشنایی با انواع روتاری انکودر های شرکت آتک سنسور و نحوه کد گذاری آن ها میباشد. تمامی روتاری انکودر های آتک سنسور موجود در ایران را میتوانید در ابتدای همین صفحه مشاهده کنید.

روتاری انکودر های اتک سنسور در مدل های مختلف با کاربرد های مختلف تولید شده است که بسیاری از آن ها در فروشگاه کانون ابزار موجود میباشد. جهت خرید و یا مشاوره میتوانید با شماره تلفن 02166393900 تماس بگیرید.

در این مقاله نحوه کد گذاری روتاری انکودر و اشنایی با انواع روتاری انکودر شرح داده شده است.

اگر میخواهید با مفهوم روتاری انکودر ابسولوت و روتاری انکودر افزایشی آشنا شوید روی ( روتاری انکودر ابسولوت چیست ؟ ) و ( روتاری انکودر افزایشی چیست؟ ) کلیک کنید.

 

روتاری انکودر نوری / مغناطیسی / کنتاکت لس / چرخدار

روتاری انکودر های سری ARC از نوع نوری و روتاری انکودر های سری ARS از نوع مغناطیسی و روتاری انکودر های ART از نوع کنتاکت لس و روتاری انکودر چرخدار سری ATE از نوع چرخ دار است.

مثال :

 انواع روتاری انکودر arc/ars/art/ate

ATE 256 256 HPL 6 3M ART B 58 1024 HPL 6 3M Y 10 ARC S 50 4096 HPL 6 3M Y 8 C ARS S 50 4096 HPL 6 3M Y 8 C
روتاری انکودر چرخ دار روتاری انکودر کنتاکت لس انکودر نوری انکودر مغناطیسی

 

روتاری انکودر نوری و مغناطیسی

یکی از مهم ترین تفاوت این روتاری انکودر ها ، سرعت حرکت آن ها است. روتاری انکودر کنتاکت لس نهایت سرعت 20 هزار دور بر دقیقه ، روتاری انکودر نوری 6 هزار دور بر دقیقه ، روتاری انکودر مغناطیسی و چرخ دار 3 هزار دور بر دقیقه است.

سرعت روتاری انکودر ها بر اساس نوع ساختار آن ها :   

روتاری انکودر چرخ دار ( چرخ انکودر ) روتاری انکودر مغناطیسی روتاری انکودر نوری ( اپتیک ) روتاری انکودر کنتاکت لس
3 هزار دور بر دقیقه 3 هزار دور بر دقیقه 6 هزار دور بر دقیقه 20 هزار دور بر دقیقه

 

روتاری انکودر مغناطیسی

انواع روتاری انکودر های مغناطیسی عبارت اند از :

روتاری انکودر ARS S 58 که بدنه ی آن 58 میلیمتر ، روتاری انکودر ARS S 50 که بدنه ی آن 50 میلیمتر ، روتاری انکودر ARS S 37 که بدنه ی آن 37 میلیمتر میباشد.

 

روتاری انکودر نوری

انواع روتاری انکودر های نوری عبارت اند از :

روتاری انکودر ARC S 50 که بدنه ی آن 50 میلیمتر ، روتاری انکودر ARC S 58 که قطر بدنه ی آن 58 میلیمتر ، روتاری انکودر ARC H100  و روتاری انکودر ARC H 58  و ، روتاری انکودر ARC H 50 که از نوع هالوشفت بوده و قطر بدنه آن به ترتیب 100 ، 58 و 50 میلیمتر ، روتاری انکودر ARC B50/ARC B58 که از نوع نیمه هالوشفت بوده و قطر بدنه آن 50 و 58 میلیمتر میباشد.

 

روتاری انکودر سرعت بالا

انواع روتاری انکودر های کنتاکت لس عبارت اند از :

روتاری انکودر سرعت بالا ART که این روتاری انکودر به دلیل ساختار آن و کنتاکت لس بودن ، میتواند حداکثر تا سرعت 20 هزار دور بر دقیقه حرکت کند.

 

روتاری انکودر چرخ دار

انواع روتاری انکودر های چرخ دار عبارت اند از :

روتاری انکودر چرخ دار که به آن چرخ انکودر نیز میگویند در سه مدل با رزولیشن های 0.25 میلیمتر ، 0.5 میلیمتر و 1 میلیمتر تولید شده است. فیلم معرفی و نحوه کارکردن این روتای را در لینک ( چرخ انکودر ) مشاهده کنید.

 

روتاری انکودر های نوری و مغناطیسی در سه نوع تولید میشوند که در فروشگاه کانون ابزار نیز موجود میباشد.

  • روتاری انکودر شفت دار
  • روتاری انکودر هالو شفت
  • روتاری انکودر نیمه هالو شفت

روتاری انکودر های ARS S یعنی روتاری انکودری که شفت دارد ، ARS H یعنی روتاری انکودر هالو شفت و ARS B یعنی روتاری انکودری که نیمه هالو شفت میباشد. روتاری اینکودر هالوشفت به روتاری انکودری گفته میشود که سوراخ آن ته باز میباشد و نیمه هالوشت به انکودری گفته میشود که سوراخ آن ته بسته است.

مثال :

ARS S 50 4096 HPL 6 3M Y 8 C ARS B 50 4096 HPL 6 3M A 8 C ARC H 100 1024 HPL 6 2M 32 FZ
روتاری انکودر شفت دار روتاری انکودر نیمه هالوشفت روتاری انکودر هالوشفت

روتاری انکودر شفت دار ، نیمه و هالو

 

روتاری انکودر شفت دار | شفت انکودر

روتاری انکودر شفت دار مانند :

روتاری انکودر ARS S 58 که ساختار آن مغناطیسی و قطر بدنه آن 58 میلیمتر ، روتاری انکودر ARC S 58 که ساختار نوری و قطر بدنه آن 58 میلیمتر ، روتاری انکودر ARS S 50 که ساختار مغناطیسی و قطر بدنه آن 50 میلیمتر ، روتاری انکودر ARC S 50 که ساختار نوری و قطر بدنه 50 میلیمتر ، روتاری انکودر ARS S 37 که ساختار مغناطیسی و قطر بدنه آن 37 میلیمتر میباشد.

 

روتاری انکودر هالوشفت

روتاری انکودر هالوشفت مانند :

روتاری انکودر هالو شفت ARC H 100 که قطر بدنه آن 100 میلیمتر بوده در در قطر سوراخ های 30 ، 32 ، 38 ، 40 و 42 تولید شده است

روتاری انکودر هالو شفت ARC H 58 که قطر بدنه آن 58 میلیمتر بوده و در قطر سوراخ های 10 ، 12 و 14 میلیمتر تولید شده است.

روتاری انکودر هالو شفت ARC H 50 که قطر بدنه ان 50 میلمتر بوده و در قطر سوراخ های 6 ، 8 و 10 میلیمتر تولید شده است

 

روتاری انکودر نیمه هالوشفت

روتاری انکودر نیمه هالو شفت ARS B 37 که قطر بدنه آن 37 میلیمتر بوده و جزو روتاری انکودر های کوچک حساب میشود و در قطر سوراخ های 4 ، 5 و 6 میلیمتر تولید شده است

روتاری انکودر ARC B 50 که قطر بدنه آن 50 میلیمتر بوده و در قطر سوراخ های 6 ، 8 و 10 میلیمتر تولید شده است.

 روتاری انکودر های شفت دار ، نیمه هالوشفت و هالوشفت

 

بعد از آن نوبت به قطر بدنه روتاری انکودر میرسد. روتاری انکودر های شرکت آتک سنسور در قطر های مختلفی تولید میشود.

برای مثال روتاری انکودر ARS S 37 به معنای روتاری انکودر با بدنه 37 میلیمتر ، ARS S 58 به معنای انکودر با بدنه 58 میلیمتر ، ARS S 50 به معنای روتاری انکودر با بدنه 50 و ARC H 100 به معنای روتاری انکودر با بدنه 100 میلیمتر میباشد. مثال :

ARS S 37 1000 HPL 6 3M A 8 C ARC S 50 100 HPL 6 3M Y 8 C

ARS S 58 1024 HPL 6 3M A 8 C

ARC H 100 1024 HPL 6 2M 32 FZ 

روتاری اینکودر بدنه 37 روتاری اینکودر بدنه 50 روتاری اینکودر بدنه 58 روتاری اینکودر بدنه 100

 

 

 روتاری انکودر 37 50 58 100 میلیمتر

روتاری انکودر 1024 پالس

بعد از قطر بدنه ، در کد روتاری انکودر ها تعداد پالس ها نوشته میشود ، مثلا ARS S 50 1024 یعنی روتاری انکودر 1024 پالس است. مثال :

ARS S 50 4096 HPL 6 3M Y 8 C

ARC S 50 1024 HPL 6 3M Y 8 C

ARS S 50 360 HPL 6 3M Y 8 

روتاری اینکودر 4096 پالس روتاری اینکودر 1024 پالس روتاری اینکودر 350 پالس

در فروشگاه کانون ابزار روتاری انکودر از 100 پالس تا 20 هزار پالس موجود میباشد.

روتاری انکودر 1024

 

بعد از زرولیشن ، ولتاژ کاری روتاری انکودر نوشته میشود ، ARS S 50 1024 HPL یا ARS S 50 1024 TTL که روتاری انکودر های آتک سنسور در نوع های PP , TTL , HTL , HPL , OCL تولید میشود که در فروشگاه کانون ابزار بیشتر روتاری انکودر ها از نوع HPL میباشند.

ولتاژ کاری روتاری انکودر ها به شرح زیر میباشد :

PP

TTL

HTL HPL
ورودی 10 تا 30 ولت  ورودی 5 ولت ورودی 10 تا 30 ولت ورودی و خروجی 5 ولت ورودی 5 تا 30 ولت

ولتاژ کاری روتاری انکودر

بعد از ولتاژ ، تعداد سیگنال های روتاری انکودر نوشته میشود ، اگ عدد 3 بود ARS S 50 1024 HPL یعنی روتاری انکودر سه سیگنال ( A , B , Z ) است و اگر عدد 6 بود ARS S 50 1024 HPL یعنی روتاری انکودر شش سیگنال ( A , B , Z , Ā , B̄ , Z̄ )  است.

ARC S 50 1024 HPL 6 3M Y 8 C

ARS S 50 360 HPL 3 3M Y 8 C

 

روتاری اینکودر 6 سیگنال  روتاری اینکودر 3 سیگنال

سیگنال روتاری انکودر

 

بعد از تعداد سیگنال ها ، طول کابل روتاری انکودر نوشته میشود برای مثال  ARS S 50 1024 HPL 6 3M به معنای سه متر کابل میباشد.

ARC S 50 1024 HPL 6 3M Y 8 C 

ARC S 50 1024 HPL 6 5M Y 8 C 

ARS S 50 360 HPL 3 8M Y 8 C 

 

روتاری اینکودر با سه متر کابل روتاری اینکودر با پنج متر کابل روتاری اینکودر با هشت متر کابل

طول کابل روتاری انکودر

 

بعد از طول کابل ، محل قرار گیری کابل روی روتاری انکودر مشخص میشود. اگر A باشد به معنای آن است که کابل از پشت روتاری انکودر خارج شده و اگر Y باشد به معنای آن است که کابل از بغل روتاری انکودر خارج شده است.

روتاری انکودر های هالوشفت فقط از نوع کابل از بغل هستند.

ARC S 50 1024 HPL 6 5M Y 8 C

ARS S 50 360 HPL 3 8M A 8 C

روتاری اینکودر کابل از بغل روتاری اینکودر کابل از پشت

محل کابل روتاری انکودر

در این قسمت از کد یعنی بعد از محل قرار گیری کابل ، قطر شفت نوشته میشود ، که در روتاری انکودر های هالو شفت و نیمه هالو شفت این مقدار به معنای قطر سوراخ میباشد. ARS S 50 1024 HPL 6 3M A 8 به معنای روتاری انکودری با شفت 8 میلیمتر و ARC H 100 1024 HPL 6 2M 32 به معنای روتاری انکودر هالوشفت با سوراخی به قطر 32 میلیمتر میباشد.

ARS S 50 360 HPL 3 8M A 6 C

ARS B 37 1024 HPL 6 3M A 6

ARC H 100 1024 HPL 6 2M 32

روتاری اینکودر با شفت 6 میلیمتر روتاری نیمه هالو با سوراخ 6 میلیمتر روتاری اینکودر هالو با سوراخ 32 میلیمتر

قطر شفت روتاری انکودر

جهت خرید و یا مشاوره میتوانید با شماره تلفن 02166393900 تماس بگیرید.