یک سوال بپرسید

انکدر 1024 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

روتاری انکدر هالو شفت با رزولیشن 1024 نوع مولتی ولت شش سیگنال ساخت آتک سنسور ترکیه
انکدر 1024 پالس هالو شافت 8