یک سوال بپرسید

انکدر 100 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

روتاری اینکدر هالو شفت 8 میل با رزولیشن 100 پالس مولتی ولت نوع افزایشی ساخت آتک سنسور ترکیه
انکدر 100 پالس هالو شافت 8