یک سوال بپرسید

انکدر 100 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

روتاری انکودر هالوشفت صد پالس با سوراخ 8 میلیمتر ساخت ترکیه مولتی ولت
انکدر 100 پالس هالو شافت 8