یک سوال بپرسید

انکدر 100 پالس هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

روتاری انکودر هالوشفت با سوراخ شش میلیمتر با رزولیشن 100 پالس مولتی ولت ساخت ترکیه
انکدر 100 پالس هالو شافت 6