جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر ARK S

محصولات

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 10 بدنه 58 ( مقاوم در برابر ضربه ، شوک و آب )

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 6 بدنه 58 ( مقاوم در برابر ضربه ، شوک و آب )

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 8 بدنه 58 ( مقاوم در برابر ضربه ، شوک و آب )