یک سوال بپرسید

خط کش اهمی سری LTM

خط کش اهمی ltm یک خط کش آنالوگ است و بصورت ابسولوت کار می کند
خط کش اهمی LTM