یک سوال بپرسید

خط کش دیجیتال 172 سانتی TGM111 اسکرا

خط کش دیجیتال اسکرا بطول 172 سانتیمتر رزولیشن ده میکرون و ولتاژ تغذیه دوازده ولتی
خط کش دیجیتال اسکرا 1720mm