یک سوال بپرسید

خط کش دیجیتال 122 سانتی TGM111 اسکرا

خطکش دیجیتال مارک اسکرا طول 122 سانت مفید ساخت شرکت ISKRA و نوع TTL شش سیگنال
خط کش دیجیتال اسکرا