یک سوال بپرسید

خط کش دیجیتال ALS4 950mm

خط کش دیجیتال اپتیک با رزولیشن پنج و یا یک میکرون پنج ولت با طول مفید 800میلیمتر
خط کش دیجیتال آتک سنسور950 میلیمتر